Stranke, političke

Stranke, političke, oko političkog programa okupljene organizacije koje kontroliraju procese odlučivanja ili nastoje zadobiti takav nadzor. Ovlasti za odlučivanje ili izravan utjecaj na političke odluke u pravilu stječu sudjelovanjem na slobodnim izborima. Do prvih je modernih organiziranih političkih istupanja u Istri došlo 1848., no razvoj političkih stranaka započinje nakon 1860., padom Bachova apsolutizma. Pod austr. su vlašću stranke uglavnom bile podijeljene prema nacionalnoj pripadnosti (talijanske, hrvatske i slovenske) te su sudjelovale u političkim borbama tijekom hrvatskoga narodnog preporoda. Stranke istar. Talijana birale su između katolicizma i liberalizma kao glavnih ideoloških usmjerenja, no takva podjela nije zaobišla ni hrv. i slov. političare, iako je zbog važnosti nacionalnog pitanja ostala slabije izražena. Na ljevici se javljaju stranke socijalističkog i socijaldemokratskog opredjeljenja. Stranke su se mogle razlikovati i po jačini zastupanja protuaustrijskih, protuslavenskih i iredentističkih ideja. Najpoznatije stranke austr. razdoblja jesu Hrvatsko-slovenska narodna strankaJugoslavenska socijalnodemokratska stranka, Talijanska kršćansko-socijalna stranka (Partito Cristiano Sociale Italiano), Talijanska liberalna stranka (Partito Liberale Italiano), Talijanska socijaldemokratska stranka (Partito Socialdemocratico Italiano). Stranke su se tada nadmetale na trima razinama: općinskoj; u pokrajinskom Istarskom saboru, gdje je u složenim raspravama o međunac., polit., gosp., kult. i drugim prilikama prevladala podjela na tal. iredentističku i hrvatsko-slovensku struju vođenu načelima preporodnoga pokreta s ciljem masovnijeg uvođenja Hrvata i Slovenaca u politički život; na izborima za Carevinsko vijeće u Beču. Od 1880-ih na istar. hrvatskoj političkoj sceni dominantnom se programu narodnjaštva preko nove generacije političara pridružuje ideologija pravaštva. Politička mobilizacija hrv. i slov. glasačkog tijela davala je rezultate te je na izborima za Carevinsko vijeće 1907. Hrvatsko-slovenska narodna stranka bila uspješnija od Talijanske liberalne stranke.