Turizam u Medulinu

U ponedjeljak, 12. lipnja 2017., s početkom u 19 sati u Vatrogasnom domu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Općine Medulin, Mukalba 147, Medulin (na pola puta između skretanja za Pomer i Medulina se skrene desno na bijelu cestu), održat će se predstavljanje monografije „Turizam medulinske rivijere. Prošlost i sadašnjost turizma u mjestima općine Medulin" autora Ivana Žagara, Davida Orlovića, Nikše Minića i Luke Tidića.
Knjiga je dvojezična, pisana na hrvatskom i engleskom jeziku, ima blizu 250 fotografija, tablica i grafova, a cilj joj je upoznati čitatelje s povijesnim hodom turizma u mjestima općine Medulin: od prvih izletnika sredinom 1880-ih, preko izgradnje masovnog turizma 1960-ih i 1970-ih, do dosezanja brojčanih rekorda 2000-ih godina.
Knjigu će predstaviti professor emeritus Miroslav Bertoša, dr. sc. Nataša Urošević te autori Ivan Žagar, prof., David Orlović, mag. hist., Nikša Minić, mag. hist. i Luka Tidić, prof.