Dva koncerta na bajanu

U srijedu, 10. srpnja 2019. u 18 i 20 sati, u Muzejsko-galerijskom prostoru Sveta Srca u Puli (De Villeov uspon 8), održat će se dva koncerta klasične glazbe u sklopu obrane završnog, odnosno diplomskog rada. Izvest će se djela raznih skladatelja iz svih povijesnih epoha glazbe, od baroka preko klasike i romantizma pa sve do modernih kompozicija. Oba studenta sviraju klasičnu harmoniku (bajan) što je novost na hrvatskoj glazbenoj sceni.