Čuvari istarskih fresaka

U petak, 1. veljače 2019. u 18 sati, na pulskom Kaštelu zakazano je otvaranje izložbe Čuvari istarskih fresaka. Organizator je Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria.