Kašteli Petrapilosa i San Vincenti

U petak, 7. prosinca 2018. s početkom u 9.45 u Mediteranskom plesnom centru u Svetvinčentu održat će se znanstveni skup 'NOTABILE CASTRUM / CASTELLO BEN MUNITO E ORNATO: Kašteli Petrapilosa i San Vincenti u povijesnom i arhitektonskom kontekstu'. Skup je namijenjen stručnoj javnosti i turističkim djelatnicima u sklopu projekta KulTERRA - Revitalizacija istarskih kaštela Morosini Grimani i Petrapilosa.

Izvor: Istarsko povijesno društvo - Societa' storica istriana