Modeli valorizacije kulturne baštine u održivom turizmu

U ponedjeljak, 15. listopada 2018., s početkom u 16 sati u sklopu obilježavanja Europske godine kulturne baštine,  u buzetskoj Gradskoj vijećnici održat će se promocija znanstvene monografije „Models of Valorisation of Cultural Heritage in Sustainable Tourism/Modeli valorizacije kulturne baštine u održivom turizmu".
Publikaciju, koja je rezultat međunarodne suradnje na projektima valorizacije zajedničke europske baštine, predstavit će recenzentice, prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena savjetnica Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba i izv. prof. dr. sc. Ksenija Vodeb sa Fakulteta za turistične studije - Turistica, Univerza na Primorskem, Portorož, urednice izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac i doc. dr. sc. Nataša Urošević te predstavnici međunarodnog tima 22 autora:  arhitekata, konzervatora, povjesničara umjetnosti, muzeologa, ekonomista, sveučilišnih profesora, ICOMOS-ovih eksperata i stručnjaka za europske kulturne politike i programe iz Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke i Poljske.

Izvor: Istarsko povijesno društvo - Societa' storica istriana