Kolana od statuti

Kolana od statuti naziv je posebne izdavačke djelatnosti unutar koje se planira  objavljivanje statuta istarskih srednjovjekovnih gradova, općina i kaštela. Prvi u nizu bio je Dvigradski statut objavljen 2007. godine, a sada je na red došao Vodnjanski statut (Legge Stattutaria di Dignano, Legge di Dignano, Statuto della Terra di Dignano, Statuto di Dignano, Statuti del Comun di Dignano) sastavljen 1492. godine. Statutom su pravno regulirani odnosi u vodnjanskom društvu, a ujedno predstavlja i simbol samostalnosti vodnjanske lokalne zajednice naspram središnje vlasti u Veneciji. Iako su odredbe vodnjanskog statuta odraz vremena u kojemu su nastale, one su se neprestano mijenjale donošenjem pojedinh zasebnih akata, kako lokalnih, tako "regionalnih" i središnjih vlast. Neke od tih odredbi zapisane su kao dodaci Statutu, dok druge treba tražiti u pojedinačnim pravnim aktima i drugim zbirkama pravnih propisa kao što su Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d'Istria - Statutarni zakoni za dobro upravljanje Istarskom provincijom koje je 1756/7. sakupio koparski načelnik i kapetan Lorenzo Paruta. No, još u 19. stoljeću nova austrijska vlast u pojedinim pravnim pitanjima koristi i interpretira odredbe Statuta s kraja 15. stoljeća, dok kasnije Statut dobiva značaj vrijednog kulturnog dobra. Izvorni rukopis pisan goticom na pergameni nestao je iza Drugog svjetskog rata, a danas nam je tekst statuta poznat zahvaljujući prijepisima iz kasnijih razdoblja. Poznato nam je postojanje osam prijepisa iz različitih razdoblja. Tri primjerka čuvaju se u Državnom arhivu u Pazinu unutar Zbirke statuta, dok po jedan primjerak posjeduju: Zavičajni muzej Grada Rovinja (Civico Museo di Rovigno), Gradska knjižnica „Atilio Hortis" u Trstu - Diplomatički arhiv (Biblioteca Civica „Atilio Hortis" di Trieste - Archivio Diplomatico), Knjižnica Državnog arhiva u Trstu (Archivio di Stato di Trieste -  Biblioteca),  Knjižnica Muzeja Correr u Veneciji (Biblioteca del Museo Correr di Venezia), Knjižnica Talijanskog parlamenta „Giovanni Spadiloni" u Rimu (Biblioteca del Senato della Repubblica „Giovanni Spadolini" a Roma). Iz zapisa 45. (zadnje) glave 4. knjige: Che il vecchio Statuto rimanghi nullo (Stavlja se izvan snage stari Statut) razvidno je da je Vodnjan i ranije imao Statut. Statut se sastoji od Proslova i 4. knjige, a pojedini prijepisi sadrže i Dodatke koje također prenose zanimljive podatke o vodnjanskoj prošlosti. Vodnjanskim statutom regulirani su gotovo svi pravni odnosi u Vodnjanu i na njegovom području: ustroj vlasti, obiteljski odnosi, nasljedno pravo, vlasništvo i ostala stvarna prava, obavezni odnosi, građanski i kazneni postupak i dr. Donesene su norme koje pokrivaju sve dijelove života tadašnjeg Vodnjanca, od upravljanja općinom do odredbi o svakodnevnom životu stanovnika pa će upravo stoga biti zanimljivo usporediti ondašnji Vodnjan sa životom danas.