Sedma Histria

U ponedjeljak, 17. rujna u 18 sati u Dvorani Slavka Zlatića Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (I. M. Ronjgova 1) bit će predstavljen 7. svezak godišnjaka Istarskog povijesnog društva Histria.