Majstor od Zadobarja

U petak, 14. rujna 2018. u 18 sati, u prostorima Kuće fresaka u Draguću - Casa degli affreschi a Draguccio bit će otvorena izložba "Majstor od Zadobarja".

Izložbu o freskama u kapeli sv. Antuna Pustinjaka u Zadobarju kod Karlovca pod nazivom "Majstor od Zadobarja", osmislili su kustos Igor Čulig iz Gradskog muzeja Karlovac, dr. sc. Rosana Ratkovčić sa Sveučilišta Sjever i dr. sc. Vlado Mikšić, vanjski suradnik na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta i svećenik u Nacionalnom svetištu sv. Josipa u Karlovcu. Izložba je do sada gostovala u nekoliko muzejskih i galerijskih prostora u Hrvatskoj, a od 14. rujna do 1. studenog 2018. godine imamo je čast ugostiti u Draguću.

U unutrašnjosti kapele sv. Antuna Pustinjaka u Zadobarju identificiran je najbolje očuvan ciklus zidnih slika u kontinentalnoj Hrvatskoj. Majstor je sa svojom radionicom bio uposlen i u drugim crkvama te se na izložbi tematiziraju još neki primjeri zidnog slikarstva u karlovačkom i žumberačkom kraju: crkva sv. Nikole u Žumberku, kapela u Volavlju, crkva sv. Martina pod Okićem i kapela u Sveticama. Radi se o putujućim „horvaškim malerima", kako su ih zvali u obližnjoj Sloveniji, koji dekoriraju crkve prema narudžbi po već postojećim skicama i žive s ljudima toga kraja gdje rade, pa i njihove motive ubacuju u već postojeće šablone. U kulturnom krugu koji se izložbom predstavlja može se vidjeti i utjecaj Frankopana koji su u ovom kraju i u obližnjoj Sloveniji imali svoje posjede te su angažirali majstore za rad na sakralnim objektima.

Organizatori izložbe su Gradski muzej Karlovac i Dijecezanski muzej Zagrebačke nadbiskupije, a u organizaciji gostovanja pridružuje im se Kuća fresaka u Draguću - Casa degli affreschi a Draguccio Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria.