Dječja kolonija na Stoji

U petak, 29. lipnja 2018., s početkom u 18 sati u sjedištu Mjesnog odbora Stoja (Lettisova 1) održat će se javno predavanje dr. sc. Milana Radoševića „Sunce, more, hrana: dječja kolonija na poluotoku Stoja (1921. - 1940.)". Organizatori su, povodom obilježavanja Dana sv. Petra, Grad Pula-Pola Mjesni odbor Stoja i Istarsko povijesno društvo.

O predavanju: U godinama nakon Prvog svjetskog rata ekonomske i socijalne (ne)prilike, a posljedično i epidemije zaraznih bolesti, ugrožavale su velik broj djece u Puli. Pulske gradske vlasti, s ciljem osiguravanja boljih higijenskih uvjeta i kvalitetnije prehrane, 1921. godine pokreću dječju ljetnu koloniju na poluotoku Stoja, u početku namijenjene pulskoj, a potom i ostaloj istarskoj djeci. Krajem 1920-ih godina, sa završetkom procesa institucionalizacije fašizma, uz primarnu preventivno-zdravstvenu namjenu kolonija će postati i poligon za fašističku indoktrinaciju najmlađih Istrana...

Izvor: IPD-SSI