Životi usmenih priča u Istri

U srijedu, 15. studenoga 2017., s početkom u 18 sati u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu održat će se javno predavanje doc. dr. sc. Eveline Rudan "Od terena preko arhiva do knjige - svi životi usmenih priča u Istri". Organizator je Državni arhiv u Pazinu.