• Rukavac

  Rukavac, naselje 3 km sjeverozapadno od Opatije (45°22′N; 14°18′E; 316 m nadm. vis.); 759 st. (2001). Smješten je na padinama Orljaka i Beljca, a okuplja zaseoke Gornji Rukavac, Donji Rukavac, Kućeli, Sušnji, Rošići, Mihotići, Gržetići, Ivanići. Lokalnim cestama povezan je s Opatijom i... više

 • nooslobodilački...

  Narodnooslobodilački odbori (NOO), organi vlasti NOP-a, ustrojeni 1941–45. na različitim hijerarhijskim razinama. Unatoč mnogobrojnim karabinjerskim, policijskim, financ. i voj. postajama, u Istri je već tijekom 1941. uspostavljena mreža povjerenika NOP-a, oko kojih su potom nicali NOO-i. Prvi seoski NOO osnovan je u Štinjanu u kolovozu 1941., na čelu s M. Pikunićem i Almom Pikunić, a članovi su bili poznati... više

 • Sticotti, Piero

  Sticotti, Piero, arheolog (Vodnjan, 4.IV.1870 – Trst, 30.VII.1953). Djetinjstvo i mladost proveo je u Trstu. Na Bečkom je sveučilištu 1894. diplomirao klasičnu filologiju i arheologiju.

  više
 • Kancijanić...

  Kancijanić (Kocijančić), Viktor, hrvatski politički emigrant i protujugoslavenski gerilac (Peljaki kraj Tinjana, 15.III.1945. - Rumboci, BiH, 2.VII.1972.). Pohađao je sjemenište u Pazinu, potom Bogosloviju u Rijeci, ali je 1969. napustio studij teologije i otišao studirati filozofiju u Salzburg. Tamo se 1971. priključio... više