• Simonov zaljev

  Arheološki lokalitet. Nalazi se u Simonovom zaljevu u Izoli, između rtova Kane i Korbata, gdje su sačuvani ostaci luksuzne rimske vile, Villae maritime s pripadajućom lukom i akvaduktom. Između 16. i 20. stoljeća i Villa i luka su u nekoliko navrata istraživane, a pored iskapanja koja su obavljena na tom lokalitetu, kojim je objelodanjen tek mali dio Ville, sprovedena su i geofizička istraživanja kojim je... više

 • Šuran, Jože

  Šuran, Jože, antifašist (Šurani kraj Tinjana, 5.IV.1890 – Tinjan, 29.IV.1944). Bio je narodnjak, sljedbenik ideja hrv. preporoditelja, a zbog toga su ga od 1930-ih progonili fašisti.

  više
 • Manzin,...

  Manzin, Feruccio, pjevač, bariton (Vodnjan, 4.V.1935 - Rijeka, 26.IX.1996). Pohađao je glazb. školu »Ivan Matetić Ronjgov« u Rijeci i usavršavao se u pjevanju nekoliko godina kod prof. Nade Auer.

  više
 • Maksimijan, sv.

  Maksimijan, sv. (lat. Maximianus), ravenski nadbiskup i svetac (Pula, 499 - Ravena, 22.II.556). Podrijetlom je bio iz Veštra, južno od Rovinja. Bio je đakon u Puli. Car Justinijan I. imenovao ga je ravenskim nadbiskupom... više