• Tinjan

  Tinjan, gradić kraj Pazina, na uzvisini iznad Limske drage (45°13′N; 13°50′E; 319m nadm. vis.); 396st. (2001), sjedište istoimene općine. Nalazi se uz županijsku cestu Pazin–Poreč i raskrižje cesta za Muntrilj, Kringu i Sveti Petar u Šumi, na rubu krške visoravni iznad plodne, duboko usječene Drage.

  više
 • Kaštelir -...

  Kaštelir, naselje 10km sjeveroistočno od Poreča (45°18′N; 13°41′E; 238m nadm. vis.); 283st. (2001), sjedište općine. Nalazi se na županijskoj cesti Poreč–Vižinada, na raskrižju županijskih prometnica prema Taru i Višnjanu.

  više
 • Fortis, Alberto

  Fortis, Alberto, prirodoslovac i putopisac (Padova, 11.XI.1741 – Bologna, 21.X.1803). Školovao se u Padovi i Rimu, a bio je član augustinskoga reda. Enciklopedističkoga prosvjetiteljskog duha, pokrenuo je časopise L’Europa Letteraria (1768–73) i Giornale Enciclopedico (1774–81). Osobito ga je zanimala geologija, ali bilježio je i druge činjenice važne za prirodoslovlje.

  više
 • Kamenolomi

  Kamenolomi, eksploatacijska područja arhitektonsko–građev. kamena. Kamen se kao građevni materijal upotrebljavao u Istri od prapovijesti. Prva naselja (gradine) građena su od kamenih blokova i sitnoga kamenja u tehnici suhozida.

  više