• Cvecich...

  Cvecich (Cvečić), Alberto, svećenik (Nova Vas, ranije Noselo, kraj Šušnjevice, 3.VII.1921. - Pisa, 20.II.2007.). Rođen je u vlaškoj (istrorumunjskoj) obitelji. Nakon pučke škole s obitelji seli se u Rijeku gdje je pohađao sjemenište, a potom je studirao teologiju na bogosloviji u... više

 • Mlinica

  Mlinica (mlin, vodenica), naprava za mljevenje na vodeni pogon (potoka ili rijeke), te zgrada u kojoj se naprava nalazi. U prapovijesti i ant. doba postojali su samo ručni mlinovi i mlinovi na životinjski pogon; princip korištenja snage tekuće vode bio je poznat u prvim stoljećima poslije Krista, ali je primijenjen tek u sr. vijeku, kad se gradnja mlinova proširila u cijeloj Europi, osobito poslije XII.st.

  više
 • Trento, Giulio

  Trento, Giulio, književnik i tiskar (Poreč, ? 1732 - Treviso, ?1814). Studirao je u Padovi, a kao nastavnik radio je u Castelfrancu i Trevisu, gdje je imao tiskaru. 

  više
 • lovenskoistarsko...

  Slovenskoistarsko narječje, primorska skupina slovenskih narječja (klasifikacija Logar-Rigler, 1983). Govori se na tršćanskom području (Boršt, Dolina, Mačkovlje) i u slovenskom dijelu Istre, na istoku gotovo do Kozine i uključivo Prešnice, Podgorja i Rakitovca, a na jugu prema području duž hrvatsko-slovenske državne granice. 

  više