• Hrvatsko...

  Hrvatsko proljeće, pokret za obranu nacionalnih, polit., gosp. i kult. prava u Hrvatskoj 1971–72. Popuštanje pritiska u polit. i društv. životu te poboljšanje gosp. stanja 1965–71. u cijeloj je Hrvatskoj omogućilo opću društv. i polit. kritiku svih izdiferenciranih polit. snaga.

  više
 • Dvegrajci,...

  Dvegrajci, Udruga za očuvanje i promociju naslijeđa, udruga građana kojoj je cilj očuvanje, promicanje i vrjednovanje kulturnoga i prirodnoga naslijeđa Kanfanarštine, utemeljena u Kanfanaru 1995. Nazvana je po stanovnicima više

 • Eberstein

  Eberstein, plemićka obitelj koja je od XIV. st. imala posjede u Istri. Koruški Ebersteini bili su jedna od moćnijih goričkih ministerijalnih obitelji. Najkasnije 1362. dobili su u posjed Lupoglav od goričkoga grofa Alberta. U Istri su se pojavili još prije: navodno je oko 1300. Friedrich (Fritz, druga pol. XIII. st. – prva pol. XIV. st.) dobio od akvilejskoga patrijarha Rajmunda u feud selo Paz te počeo... više

 • Poslovice

  Poslovice, usmenoknjiževni oblik koji se definira kao kratak i sažet zaokruženi sud nastao iskustvom (T. Čubelić), precizna, slikovita izreka koja uopćava i tipizira životne pojave (J. Kekez), općepoznata, ustaljena rečenica koja jezgrovito predočava neko životno iskustvo (Dundes, Mieder). Istražuju ih književni povjesničari i teoretičari, jezikoslovci, folkloristi, etnolozi.

  više