• Istarski...

  Istarski ipsilon, najsuvremeniji cestovno-prometni pravac u Istri. Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske (1997) te Strategija prometnoga razvitka Republike Hrvatske (1998) definirali su cestovnu mrežu najviše razine usluge na području Istre kao mrežu autocesta koju treba postupno izgraditi u skladu s intenzitetom prometa i kao prometnicu prve skupine prioriteta.

  više
 • Tischbein, Anton...

  Tischbein, Anton August, slikar (Rostock, 9.X.1805 – Trst, nakon 1867). Potječe iz obitelji koja je u XVIII. i XIX.st. dala 28 slikara i slikarica. Školovao se u Dresdenu, Berlinu i Münchenu.

  više
 • Filipana

  Filipana, naselje 8km sjeverno od Marčane, u općini Marčana, na lokalnoj cesti Divšići–Prodol, između drž. cesta Pula–Barban i Vodnjan–Barban (44º60′N; 13º57′E; 172m nadm. vis.); 86 st. (2001). Stanovništvo se tradicionalno bavi gotovo isključivo poljodjelstvom (vinogradarstvo, žitarice), o čemu svjedoče mnogobrojni više

 • Accurti, Josip

  Accurti, Josip, prirodoslovac (Senj, 11.VIII.1824 – San Giovanni di Guardiella kraj Trsta, 11.IX.1907). Srednju je školu pohađao u Karlovcu i Veneciji te bogosloviju u Senju. Pokazivao je iznimno široko zanimanje za glazbu, slikarstvo (u Veneciji je pohađao... više