Groblja

Groblja (grobovi, nekropole), pokapališta pokojnika, skupna ili pojedinačna. Odražavaju promjene kulture, odnosa prema mrtvima i duhovnih shvaćanja kroz vrijeme. Pokapanje u prapovijesti, antici i sr. vijeku proučavaju arheologija i povijest umjetnosti, a u novome vijeku i u najnovije doba povijest umjetnosti. U Istri su najstariji poznati grobovi iz neolitika (Borik kraj Medulina i pećina Oporovina kraj Medveje).