Grdoselski ulomak

Grdoselski ulomak, dio glagoljskog natpisa iz XII. st. uklesana u kamen. Među najstarijim je hrvatskoglagoljskim epigrafskim spomenicima. Nađen je među kamenjem jedne od dviju crkava (vjerojatno sv. Ane) s područja staroga grdoselskoga grada (Kaštela).

Natpis je uklesan znakovima glagoljskoga pisma na prijelazu iz oble glagoljice u uglatu (formativno razdoblje). Spominje posvetu nekoga oltara (»prekrst«) ili postavljanje svetih moći dviju svetica u oltar dok je crkvom upravljao pop Golob iz Tinjana, kapelan kneza Pankracija.

LIT.: B. Fučić, Grdoselski ulomak. Prilog kulturnoj geografiji istarskog glagolizma, Starohrvatska prosvjeta, 1959, III, 7; isti, Glagoljski natpisi, Djela JAZU, knj. 57, Zagreb 1982.
J. Bratulić