Grboslovlje ili heraldika

Grboslovlje ili heraldika (srednjovj. lat. heraldus: glasnik; voditelj turnira i najavljivač na viteškim skupovima), pomoćna povijesna znanost koja proučava nastanak i pov. razvoj grbova te pravila njihova sastavljanja i umjetničkog oblikovanja. Grbovi se u katoličkoj Europi pojavljuju početkom XII. st., kada su povratnici iz križarskih ratova s Blistog istoka donijeli običaj označivanja sebe i pripadnika svojih postrojba oznakama na štitovima i zastavama.