Loborika

Loborika, naselje sjeveroistočno od Pule, općina Marčana (44°55′N; 13°54′E; 116m nadm. vis.); 524st. (2001). Nalazi se uz cestu Pula–Labin. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom i stočarstvom, a dio ih radi u obližnjoj Puli, u industriji i uslužnim djelatnostima. Područje je bilo nastanjeno u prapovijesti (gradine u okolici), rimsko doba (ostatci građevina u selu Radeki, nalaz ant. natpisa) i u ranome sr. vijeku (dijelovi arhit. kamene plastike i liturgijske i crkv. opreme iz VIII–XI.st.).