Stopedesetčetvrta brigada Hrvatske vojske

Stopedesetčetvrta brigada Hrvatske vojske, postrojba utemeljena 1.XII.1991. u Pazinu, gdje je preuzela tamošnju vojarnu. Popunjavala se vojnicima iz Pazina, Poreča, Umaga i Buzeta.

Opremanje i obuka trajali su do travnja 1992., kad je angažirana u zoni ratnih djelovanja u Kosinju kraj Gospića. Pojedine bojne bile su naizmjenično angažirane 1992–95. na području Ramljana, Perušića i Drenova Klanca. Brigada je u cijelosti sudjelovala u vojno-redarstvenoj akciji »Oluja« od 2.VIII.1995. U njoj je poginuo Stipan Liović. Poslije toga prešla je na mirnodopske aktivnosti. Zapovjednici su bili Ivan Mužina, Milorad Alić, Dragutin Dika, Ivica Devčić i Mirko Vuković.

R. Istarska enciklopedija

Posljednja promjena: 1 . 2. 2005., IE