Stipetić, Đuro

Stipetić, Đuro, brodograđevni inženjer (Ronchi kraj Monfalconea, 21.I.1913 – Split, 26.X.1975). Diplomirao je na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Potom je bio projektant u Rečnom brodarstvu u Beogradu.

Od 1941. u Zagrebu surađuje u projektnom studiju svojega oca Gj. Stipetića, 1945. upravitelj je proizvodnje brodogradilišta u Kraljevici, od 1947. proizvodnje te brodograđevnog odjela Brodogradilišta »3. maj« u Rijeci, od 1948. tehnički direktor Brodogradilišta Uljanik u Puli. Prema njegovu je projektu započela velika rekonstrukcija i modernizacija u ratu uništenog brodogradilišta. God. 1956. postao je upraviteljem splitskoga područnog ureda Klasifikacijskog zavoda »Lloyd’s Register of Shipping« iz Londona za područje cijele države. Bio je suradnikom Hrvatske enciklopedije (1941–45) koju je uređivao M. Ujević.

I. Barbalić