Smareglia, Antonio

Smareglia, Antonio, skladatelj (Pula, 5.V.1854 – Grado kraj Trsta, 15.IV.1929). U Beču je počeo učiti prirodne znanosti, ali se ubrzo odlučio za studij glazbe. U Grazu je privatno učio glasovir, a 1871. otišao je u Milano gdje je (1872–76) studirao na Konzervatoriju (prof. F. Faccio).

Serenata di primavera, S. Stell, flauta i V. Ivanović-Ocvirk, glasovir.
download mp3