Sepomaja

Sepomaja (lat. Sepomaia insula), otok uz zap. obalu Istre koji se spominjao u starovjekovnim zemljopisnim izvorima, a jedini sačuvani podatak je onaj na Peutingerovu zemljovidu, gdje je nacrtan kao mali otočić u blizini naselja na kopnu koje bilježi kao Silvo (vjerojatno Savudrija).

Uz otočić je natpis Ins(ula) S..omaia, što većina istraživača rekonstruira Sepomaia. Iako se zbog blizine toponima Septem Maria na zap. strani Jadrana pomišljalo da pripada onamo, uobičajilo se izjednačiti ga sa Siprom, između Savudrije i Umaga. Danas na tom području nema otoka, ali ima više pličina i podvodnih grebena.

LIT.: V. Vedaldi Iasbez, La Venetia orientale e l’Histria, Roma 1994; M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997.

R. Matijašić