Salež

Salež, naselje 8,5 km sjeverozapadno od Buzeta (45°26′N; 13°55′E; 355 m nadm. vis.); 17 st. (2001), grad Buzet. Smješten je na strmom brijegu iznad duboko usječene doline sustava potoka koji se ulijevaju u Bračanu, desni pritok Mirne.