Rašporski kapetan

Rašporski kapetan, visoki mlet. činovnik i jedan od najznačajnijih rektora mlet. uprave u Pokrajini Istri. Nakon rušenja kaštela Rašpora, stolovao je u Buzetu. Bio je najviši vojni i polit. autoritet seoskoga područja, kojemu se trebalo obratiti za sva upravna i pravna pitanja.