Ranokršćanska umjetnost

Ranokršćanska umjetnost, umjetnost nastala na području Rimskoga Carstva od sred. III. do kraja V.st., odn. do sred. VII.st., koje je ikonografija vezana uz kršć. religiju i ideologiju. Nije oznaka stila, nego oznaka umj. stvaranja u kasnoj antici izrazite kršć. orijentacije. Istrom se kršćanstvo počelo širiti vjerojatno u III.st. iz Akvileje. O tomu svjedoči hagiografska predaja, iako vrlo skromna i nedovoljna za potpunu rekonstrukciju borbe za afirmaciju vjere i uspostavu njezinih institucija. Najprije se širilo gradskim središtima obalnoga pojasa zap. dijela.