Račice (kraj Draguća)

Račice, naselje kraj Draguća (45°21′N; 13°59′E; 187 m nadm. vis.); 23 st. (2001), grad Buzet. Nalazi se na uzvisini koja se odvaja od brda između Buzeta i Draguća, iznad doline potoka Rečice. Malobrojni stanovnici bave se tradicijskim poljodjelstvom. Mnoge su kuće napuštene. Arheološki nalazi potvrđuju naseljenost područja već u antici (ruševine antičkih građevina, epigrafski spomenici, rimski grobovi).