Glagoljični abecedariji

Glagoljični abecedariji, popisi slova poredanih po ustaljenom redoslijedu. Utvrđeni je red iznimno važan jer su slova – prema grčkom uzoru – istodobno označavala i brojeve. Da bi ga zapamtili, glagoljaši su sastavljali posebne mnemotehničke azbučne molitve. Najstariji glagoljični abecedarij je nepotpuni Preslavski abecedarij (IX. st.), a na hrv. tlu Ročki glagoljični abecedarij.