Laginja, Matko

Laginja, Matko (Matija, Matej, Mate), odvjetnik, političar i preporoditelj (Klana kraj Kastva, 10.VIII.1852 – Zagreb, 18.III.1930). Osnovnu školu polazio je u Klani i Kastvu, a 1863–71. kraljevsku riječku gimnaziju. Pravo je studirao u Zagrebu i Grazu, gdje je 1876–77. polazio i trgovačko-obrtničku akademiju, a 1877–79. u Trstu i višu trgovačku školu kao stipendist Kraljevske zemaljske vlade u Zagrebu. Potom je kratko bio perovođa zagrebačkoga poglavarstva, 1880. općinski tajnik u Kastvu, a od 1881. odvjetnički pripravnik u Voloskom. U Grazu je 1885. doktorirao pravo te se 1890. osamostalio kao odvjetnik i ušao na popis tršćanske odvjetničke komore. Od lipnja 1890. do 1915. živio je u Puli, gdje je otvorio odvjetnički ured.