Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, županijska agencija za pružanje financ. pomoći poljoprivrednoj djelatnosti, osnovana odlukom Skupštine Istarske županije 24.III.1995. Na čelu mu je Upravni odbor, ima dva zaposlenika (stručnog suradnika i stručnog referenta), a sjedište mu je u Pazinu.

U Fondu se prikupljaju namjenska sredstva koja izdvaja Županija (2% poreznih prihoda proračuna), gradovi i općine, sredstva po primjeni Zakona o poljop. zemljištu, Lovački savez Istarske županije i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH. Do 2002. Fond je prikupio 17114965,31kn, a odobrio je 24969789,13kn kredita za primarnu poljop. proizvodnju, preradu poljop. proizvoda i agroturizam. Djelovanje Fonda usredotočuje se na podizanje novih preradbenih kapaciteta u vinarstvu, stočarstvu, ribarstvu i dr., na povećanje poljop. površina i modernizaciju mehanizacije, na poticanje ulaganja u ostale prerađivačke kapacitete i visokointenzivnu primarnu proizvodnju (mljekare, uljare, proizvodnja meda, lovstvo). Županija preko Fonda izravno utječe na razvojne procese u agraru, omogućava zapošljavanje i ostanak mladih ljudi na selu.

R.