Flego, Fran

Flego, Fran, političar (Štrped kraj Buzeta, 17.III.1852 – Počekaji kraj Buzeta, 25.XII.1930). Kako je u Buzetu postojala samo tal. osnovna škola, polazio ju je dvije godine, a dalju naobrazbu stjecao je kao samouk. Hrv. knjiž. jezik naučio je čitajući Našu slogu. Pokretač je nac. i polit. borbe u sjev. Istri potkraj XIX. i poč. XX. st.

Nakon pobjede Hrvatsko-slov. narodne stranke na izborima 1887. izabran je za prvoga hrv. načelnika buzetske općine. U općinski ured uveden je tada istarski hrv. jezik. Za zastupnika u sabor u Poreču izabran je 1889. te se zauzimao za rješavanje problema seljaka i izgradnju cesta. Njegovim je nastojanjem 1890. u Buzetu otvorena hrv. pučka škola. Iste godine bio je ponovno izabran za načelnika općine, a 1894. na toj ga je dužnosti naslijedio odvjetnik M. Trinajstić. Za načelnika je ponovno izabran nakon Trinajstićeva odlaska 1906. U tom je mandatu izgrađen Narodni dom na Fontani (1907) te je Flego u njega premjestio općinski ured. Politički su ga protivnici tužili, jer je to premještanje značilo približavanje hrv. seoskom stanovništvu, pa se zahvalio na položaju načelnika. Imao je kuću i trgovinu u Počekajima, nedaleko od želj. kolodvora Buzet. Bio je kandidat na izborima 1921. te su fašisti pokušali atentat na njega, a kuću mu opljačkali. Zlostavljan je bio do konca života. Pokopan je na groblju u Črnici.

 

LIT.: I. Mihovilović, U povodu smrti Frana Flega, Novosti, 1.1.1931; J. Demarin, Frane Flego, istaknuti istarski borac, Zbirka članaka o Buzetu i Buzeštini, Buzet 1966; B. Jakovljević, Još nešto o Franu Flegu, ibid.; isti, Pisma Frana Flega, Istarski mozaik, 1972, 2; B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, Pazin 1973; B. Jakovljević, Načelnici buzetske općine, Buzetski zbornik, 1988; isti, Biografski leksikon Buzeštine i općine Lanišće, Pazin 1996.

B. Jakovljević