Provincia dell’Istria, La

Provincia dell’Istria, La, dvotjednik za gosp. i upravna pitanja koji je u Kopru, odn. Trstu izlazio od 1867. do kraja 1894., u poč. na 4 str., potom na 8 str. (formata 22cm × 29,5cm). Nastao je na poticaj C. Combija i T. Lucianija, koji su preko takva lista htjeli širiti liberalne iredentističke ideje istar. Talijana nakon austr. ustavne reforme, a pokrenuo ga je koparski odvjetnik A. Madonizza.