Proštinska buna

Proštinska buna, pobuna seljaka Proštine protiv faš. terora, započeta na poč. veljače 1921., a ugušena 5.IV.1921. Gotovo se istodobno u susjednoj Labinštini odvijao pokret rudara poznat kao Labinska republika, a oboje su bili pokušaj otpora ugnjetavanoga stanovništva faš. paravojnim i paradržavnim grupacijama, koje su nakon tal. okupacije i Rapalskoga ugovora, uz prešutan pristanak službenih vlasti, terorizirale Hrvate i Slovence te ideološke neistomišljenike u Istri.