Prekomorske brigade NOV

Prekomorske brigade NOV, ustanovljene su u Apuliji u listopadu 1943. i nakon toga, kao i dr. prekomorske jedinice NOV-a. Imale su 26000 pripadnika, od toga više od 22000 Istrana i Primoraca. Vrhovno zapovjedništvo NOVJ uspjelo je nakon kapitulacije Italije uključiti u svoje jedinice bivše pripadnike tal. i njem. vojske, internirce, pripadnike Specijalnih bataljuna (Battaglioni speciali) i jugosl. prebjege Saveznicima (u sjev. Africi i dr.) koji su se željeli priključiti NOV-u.