Povijest (Povijest Istre od prapovijesti do 1918. g.)

Povijest, znanost koja proučava prošlost ljudskoga društva tražeći uzroke i zakonitosti povijesnoga razvitka.