Pošumljavanje

Pošumljivanje, planska sadnja sadnica radi uzgoja nove šume ili radi obnove šume poslije sječe, odn. uništenja. Za uspješno pošumljavanje potrebne su kvalitetne sadnice, prikladno vrijeme i način sadnje te odgovarajuća podloga. Mletačka je Republika za uređenje šuma u Istri priređivala pravilnike.