Filzi, Fabio

Filzi, Fabio, pravnik, pristaša iredentističkoga pokreta (Pazin, 20.XI.1884 – Trento, 12.VII.1916). Od rane je mladosti pristupio tal. iredentističkim krugovima. Nakon ispita zrelosti 1904. pozvan je u austroug. vojnu službu, iz koje je otpušten s činom potporučnika.

Nakon studiranja na sveučilištima u Beču i Grazu, 1910. diplomirao je pravo. Zbog sudjelovanja u iredentističkim manifestacijama bio je optužen i osuđen za veleizdaju, te je izgubio čin. God. 1914. pozvan je u austroug. vojsku, ali je ubrzo dezertirao i prebjegao u Italiju, gdje se prijavio kao dragovoljac. Tijekom bitke na Monte Cornu zarobljen je i prepoznat. Austrijski ga je vojni sud zbog veleizdaje osudio na smrt vješanjem. Dobio je zlatnu medalju za vojne zasluge Kraljevine Italije.

R. Marsetič, Istarska enciklopedija