Feudalizam

feudalizam, gospodarski, društveni, pravni i polit. sustav u eur. povijesti karakterističan poglavito za razdoblje od X. do XV.st. Naziv potječe od franc. izraza feodalité (XVII.st.), koji označuje skup odnosa između feudalca i njegova kmeta podložnika u sr. vijeku. Od XVIII.st. pod utjecajem Montesquieua izrazom f. označava se ukupnost društv. odnosa u sr. vijeku, a tumačenje pojma proširuje se u XX.st. pod utjecajem različitih filoz. i ideoloških smjerova. F. je rezultat pov. procesa uvjetovanih složenim političkim, gospodarskim i društv. reformama koje od I.st. provodi rim. država te plemenskom baštinom koju u seobama naroda donose barbarska plemena, napose Germani.