Epulon

Epulon (lat. Aepulo), kralj Histra 178.–177. pr. Kr. Spominje ga samo Tit Livije u povijesnom pregledu histarskoga rata, koji nije potpuno pouzdan. Ni njegovo ime nije sasvim pouzdano, jer su moguće asocijacije s latinskim glagolom epulari (bančiti, pijančevati), povezane s jednom epizodom iz histarsko-rimskoga rata 178. pr. Kr., kada su ga pijanoga nakon gozbe u osvojenome taboru suborci posjeli na konja i tako spasili od smrti ili zarobljivanja.