Epigrafija

Epigrafija (grč. ἐπγραφή: natpis), pomoćna pov. znanost koja proučava pov. natpise urezane ili uklesane u kamen, opeku, kovine i dr. čvrste materijale. Dijeli se prema pismu na grčku, latinsku, ćiriličnu, glagoljsku, hebrejsku i dr., odn. prema kronološkom kriteriju na antičku, ranokršćansku, srednjovjekovnu itd. Pruža mnogobrojne podatke koji služe kao jedno od vrela za pov. istraživanja, napose staroga vijeka.