Pietas Iulia, antička Pula

Pietas Iulia (puno ime Colonia Pietas Iulia Pola), prvo poznato antičko ime Pule. Grad je tako nazvan sredinom 40-ih godina I. st. pr. Kr., kada su Rimljani osnovali naselje s kolonijskim statusom na mjestu stare gradine. Pretpostavlja se da je toponim Pola predrimskoga postanka, te da su ga Rimljani preuzeli kao dio mjesne predaje.