Dvojezičnost

Dvojezičnost ili bilingvizam, u pravnom smislu ustroj koji autohtonim nac., etničkim i jezičnim skupinama, posebice manjinskim, osigurava uvjete za očuvanje jezične i kult. baštine prav. instrumentima koji im jamče ravnopravnost i jednakopravnost u korištenju nac. jezika na području njihove pov. prisutnosti. D. se poglavito ostvaruje promidžbom i poštovanjem paritetne uporabe i međusobnom društv. interakcijom jezika različitih zajednica ili naroda na određenom području, bez obzira na njihovu brojnost ili društv., gosp. i polit. važnost.