Dužd

Dužd (lat. dux: vođa), naziv za najvišu mletačku, poslije i genovešku i pizansku magistraturu. D. je u početku bio carski dužnosnik s civilnim ovlastima, a od VIII.st. u svojim je rukama koncentrirao vojnu vlast, afirmiravši se kao gl. eksponent oligarhije. Funkcija dužda uvijek je bila izborna, a od 1172., kada je izbor s Narodnoga zbora (Assemblea popolare) prešao na Veliko vijeće (Maggior consiglio), doživljava stalno opadanje administrativnih prerogativa.