Kutić, Martin

Kutić, Martin, svirač i pjevač (Gajana kraj Vodnjana, 1. VIII. 1913 – Raša, 22.II.1993). U Istri poznat kao svirač na mihu, sopelama i vidalicama.