Domovi zdravlja

Domovi zdravlja, ustanove opće medicine, primarne zdr. zaštite za izvanbolničko liječenje. Suvremeni su d. z. osnivani na poč. 1950-ih od dotadanjih kotarskih ambulanta i zdr. stanica. Kao zasebne ustanove, često sa stacionarom i stomatološkom službom, a do sred. 1970-ih i s rodilištem, pružaju primarnu zdr. zaštitu stanovništvu, ako nije potrebna hospitalizacija i specijalistička med. skrb.