Domovi zdravlja

Domovi zdravlja, ustanove opće medicine, primarne zdr. zaštite za izvanbolničko liječenje. Suvremeni su d. z. osnivani na poč. 1950-ih od dotadanjih kotarskih ambulanta i zdr. stanica. Kao zasebne ustanove, često sa stacionarom i stomatološkom službom, a do sred. 1970-ih i s rodilištem, pružaju primarnu zdr. zaštitu stanovništvu, ako nije potrebna hospitalizacija i specijalistička med. skrb.

Sustav državne med. skrbi oblikuje se u Istri u XIX. st., ali zbog maloga broja liječnika i ambulanta primarna je zdr. zaštita bila ograničena na veća naseljena mjesta. U doba tal. uprave između I. i II. svj. rata poboljšava se sustav, povećava se broj liječnika i osnivaju se zametci zdr. ustanova u nekim gradovima, s ambulantama u manjim mjestima. Odmah nakon 1945. zdr. se služba reformirala po kotarskom teritorijalnom načelu, sa zdr. stanicama u sjedištima kotara i ambulantama u manjim mjestima. Od njih su na poč. 1950-ih nastali domovi (narodnoga) zdravlja.

Dom zdravlja Pula osnovan je kao poliklinika u rujnu 1947., reorganiziran je u Dom narodnoga zdravlja 1952., zatim je 29.XII.1961. spojen s Općom bolnicom u Medicinski centar Pula. Imao je zdr. stanice na Verudi u Puli i u Vodnjanu, a seoske ambulante (njih 17) u većini puljskih sela. Novom organizacijom zdravstva na poč. 1990-ih djelatnost primarne zdr. zaštite Medicinskoga centra izdvojena je ponovno u samostalnu ustanovu Doma zdravlja.

Dom zdravlja Umag utemeljen je u Bujama 1952., s malim stacionarom i rodilištem, a ambulante opće prakse postojale su u Brtonigli, Oprtlju, Grožnjanu, Momjanu, Umagu i Novigradu. S porastom broja stanovnika uz obalu nekadanje općine Buje, Dom zdravlja preseljen je u Umag, sa zdr. stanicama u Bujama i Novigradu te ambulantama u Oprtlju i Brtonigli. Postojao je stacionar s 19 kreveta za kronične bolesnike, a krajem 1980-ih prostor je Doma proširen. Potkraj 1990-ih otvorena je u Umagu i mini-bolnica, jer su bolnice u Puli i Rijeci predaleko, a uspostavom drž. granica zatvoren je pristup pacijentima iz sjeverozap. Istre u bolnicu u Izoli.

Dom zdravlja Buzet osnovan je kao Kotarska zdravstvena stanica Buzet 19. IV. 1953. s ambulantama u Lanišću, Roču, Livadama, Vodicama. Nova zgrada izgrađena je 1972., a Dom zdravlja registriran 30. VI. 1982. Tijekom idućih godina obnovljene su sektorske ambulante.

Dom zdravlja Labin osnovan je 1. I. 1953. kao Dom narodnoga zdravlja. Na njegovu je području postojala Bolnica za tuberkulozu pluća u Nedešćini s 55 kreveta (poslije 75), Opća bolnica u Raši s 55 kreveta, Rodilište u Labinu s 12 kreveta (preseljeno u Vinež i povećano na 27 kreveta), ambulante u Labinu, Podlabinu, Raši, Koromačnom, Potpićnu i Čepiću, stomatološka ambulanta u Raši. Nova zgrada Doma izgrađena je 1969. Jačanjem znan. rada Dom je postao nastavnom bazom Medicinskoga fakulteta u Rijeci (poslijediplomski studij i specijalizacija iz opće medicine), a od 1983. organizirao je godišnje znan. skupove Dani primarne zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja Pazin osnovan je 28. XII. 1952 (kao Dom narodnoga zdravlja) od Kotarske zdravstvene stanice Pazin i Civilne bolnice Pazin (30 kreveta) te ambulanta u Motovunu i Tinjanu, a poslije su otvorene još ambulante u Draguću, Kašćergi i Lupoglavu. U jesen 1954. smješten je u zgradu namijenjenu Općoj bolnici, koja se trebala osnovati. Imao je rodilište do 1973. Proširen je 1979 (laboratorij, djelatnost za zdr. zaštitu žena). Od 1985. bio je nastavnom bazom Medicinskoga fakulteta u Rijeci za primarnu zdr. zaštitu. Od 1982. intenzivno surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom na razvoju komunalnoga tipa primarne zdr. zaštite.

Dom zdravlja Poreč osnovan je 1953. kao Kotarska ambulanta sa stacionarom (20 kreveta) i rodilištem (8 kreveta). Nova zgrada zdr. stanice izgrađena je 1955., a ustanova je registrirana kao Dom zdravlja 1960-ih. Turistička zdr. zaštita znatnije se razvija s porastom turizma, tijekom 1970-ih. Zdravstvene stanice postoje u Višnjanu, Vižinadi, Taru i Vrsaru.

Dom zdravlja Rovinj osnovan je krajem 1950-ih s ambulantama opće medicine, higijensko-epidemiološkom službom, savjetovalištem za majke i dojenčad, dispanzerom za predškolsku i školsku djecu, dispanzerom za žene, kliničkim laboratorijem, zubnim ambulantama, ljekarnom i zdr. stanicom Žminj (koja je prije pripadala Domu u Pazinu). Postojale su i industrijske ambulante (Mirna, Tvornica duhana). Novi dispanzer za predškolsku i školsku djecu izgrađen je 1971., a nova zgrada Doma zdravlja otvorena je 4. VII. 1979.

Po naredbi Vlade RH, odn. Ministarstva zdravstva, od 1. I. 2004. sedam istar. domova zdravlja (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag) objedinjeni su u jednu ustanovu pod nazivom Istarski domovi zdravlja.

 

LIT.: Zbornik 20 godina zdravstva (1947–1967), Pula 1969; Zbornik 25 godina zdravstva (1947–1972), Pula 1973; Zbornik 30 godina zdravstva (1947–1977), Pula 1978; Zbornik 35 godina zdravstva (1947–1982), Pula 1982; Zbornik 40 godina zdravstva (1947–1987), Pula 1987.

R. Matijašić

http://www.hzjz.hr/