Domaszewsky, Wiktor

Domaszewsky, Wiktor, voj. građevinar (Wadowice, Poljska, 18.II.1821 – ?). Po činu kapetan fregate, imenovan je prvim načelnikom austroug. inženjerske direkcije u Puli (K. u. K. Fortifikation Lokal Direktion zu Triest – Filialposten Pola) 1850., a na toj je funkciji ostao do napuštanja vojne službe 1852.

Pod njegovim su se vodstvom gradile prve velike građevine u sklopu C. i kr. pomorskog arsenala u Puli, posebice fortifikacijske građevine oko arsenala te upravne, skladišne i voj. građevine u njegovu sklopu. Kako je njihova izgradnja započela i prije 1845., od kada datira prvi poznati dokument s potpisom Domaszewskoga, može se pretpostaviti da je on vodio radove, odn. bio angažiran kao voj. inženjer i prije službenog osnivanja C. i kr. inženjerske direkcije u Puli.

 

LIT.: B. Perović, Luka Pula austrougarskog doba: odsjaj grada u zaljevu 1850. – 1918., Pula 2003.

B. Nefat