Dolenja Vas

Dolenja Vas, naselje 2km jugoistočno od Lupoglava, u općini Lupoglav (45°20′N; 14°9′E; 399 m nadm. vis.); 82 st. (2001). Sjedište je župe koja obuhvaća Lupoglav, Gorenju Vas, Semić i Lesišćinu. Prvi se put spominje 1523. u urbaru Lupoglavske gospoštije kao Nidrdorff (Niederdorf), ali je postojala i prije kao seoski dio lupoglavskoga kaštela (zajedno s Gorenjom Vasi).