Dobrila, Juraj

Dobrila, Juraj, biskup i narodni preporoditelj (Veli Ježenj kraj Pazina, 16.IV.1812 – Trst, 13.I.1882). Školovao se u župnoj pučkoj školi u Tinjanu (1820–24), a zatim kod franjevaca u Pazinu (normalka, 1824–26) i Karlovcu (niža i viša gimnazija, 1826–32). Pohađao je sjemenište u Gorici (1834–38), gdje je studirao filozofiju (1832–34) i bogosloviju (1834–38).