Deseta regija, Venecija i Histrija

Deseta regija, Venecija i Histrija (lat. Regio Decima, Venetia et Histria), rimska upravna jedinica kojoj je Istra pripadala vjerojatno od Augustova doba. Obuhvaćala je sjeveroist. Italiju, od Cremone i Brixije na zapadu do alpskih vrhova na sjeveru te rijeke Pada na jugu. Granica na istoku tekla je rijekom Rašom (Arsia flumen), na Učku i Planik, te prema Julijskim Alpama.