Demarin, Mate

Demarin, Mate, pedagog i publicist (Medulin, 15.X.1899 – Zagreb, 25.VIII.1992). Osnovnu školu pohađao je u Medulinu, a učiteljsku u Arbanasima kraj Zadra, u Přibramu (Češka) i Kastvu, gdje je maturirao. God. 1920–24. učiteljevao u Drenju kraj Labina, Diminićima (danas Sveti Lovreč), Gračišću (kraj Pazina) i u Smoljancima (kraj Svetvinčenta).