Dekovilska željeznica

Dekovilska željeznica, željeznica uskoga kolosijeka širine 650 mm, kojom se obično ručno guraju vagoneti. Njihovim prevrtanjem olakšava se istovar tereta. U Istri su dekovilske kolosijeke imale želj. ložionice u Divači i Puli.