Degrassi, Attilio

Degrassi, Attilio, epigrafik (Trst, 8.XI.1887 – Rim, 1.VI.1969). Studij epigrafije i rim. povijesti završio je u Beču, a potom je 1912–32. bio nastavnik u tršćanskim srednjim školama. U tršćanskom zavodu za zaštitu spomenika (Soprintendenza alle opere d’antichità e d’arte di Trieste) počeo je raditi 1933., a iduće je god. premješten u isti takav zavod u Rimu.